MÁJOVÁ MOTIVAČNÁ VÝZVA

3. týždeň ( 20.-24.5.2024 )

Tento týždeň sa zameriame na rozvoj zručností potrebných na prekonanie nerozhodnosti. Budeme tiež ďalej pracovať na prekonávaní strachu, lenivosti a hľadaní vnútornej motivácie.

Či už ide o malé každodenné rozhodnutia alebo veľké životné zmeny, schopnosť rýchlo sa rozhodnúť vám umožňuje úspešne podnikať. Zároveň žiť plnohodnotnejší život.

Osoby, ktoré sa dokážu rýchlo rozhodnúť, lepšie zvládajú stres. Sú všeobecne vnímané ako silnejšie a kompetentnejšie.

Použite to, čo sa tento týždeň naučíte, aby ste v budúcnosti robili rozhodnutia s väčšou istotou.

Rovnako, ako predchádzajúce týždne, vás každý deň čaká jedna úloha. Cez víkend oddychujete alebo dobehnete to, čo ste nestihli.

Nezabudnite si stiahnuť pracovné listy pre tento týždeň. 

Pondelok 20.5.2024

Nerozhodnosť je jednou z bežných prekážok, ktorá ovplyvňuje nielen podnikanie, ale aj bežný život. Nerozhodnosť je stav, keď človek nie je schopný urobiť výber medzi možnosťami. Niekedy medzi akciou a neakciou (urobiť niečo alebo neurobiť nič). Môže to byť dôsledok strachu z možných následkov, nedostatku informácií alebo dokonca preťaženia možnosťami.

Nerozhodnosť spôsobuje stratu príležitostí, frustráciu a dokonca môže viesť k pocitom úzkosti a neistoty.


DNEŠNÁ ÚLOHA

Napíšte si zoznam situácií za posledný mesiac (alebo iné obdobie), kde ste cítili nerozhodnosť.

Tiež situácie, v ktorých sa rozhodujete práve teraz a rozhodnutie sa ešte neuskutočnilo.


Spísanie zoznamu je prvým krokom. Tento zoznam vám pomôže zistiť ako a kedy nerozhodnosť prichádza. Keď si zapíšete konkrétne momenty, môžete lepšie rozpoznať vzory vo svojom správaní. Tiež okolnosti, ktoré vás k nerozhodnosti vedú.

Najhoršie na nerozhodnosti je, že často si ľudia vyberajú možnosť neurobiť nič. Vtedy vedia, že neurobia chybu. Bohužiaľ ani žiadny krok vpred ku svojim plánom a cieľom.

Ak patríte k tejto skupine ľudí, dnes si nedávajte na výber. Jediná môžnosť je splniť úlohu.  

Pri podikaní sa rozhodujete každý deň

Nerozhodnosť som zaradila medzi úlohy tejto výzvy pretože mi často píšete, že neviete, čo máte robiť. Ktorú možnosť si vybrať alebo čo je práve pre vás najlepšie.

Často sú vaše možnosti takmer totožné a nesúvisia s technickými návodmi.

Problémom je u mnohých strach prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A snažia sa túto zodpovednosť preniesť na iného. Či už je to niekto okolia alebo iný poradca. 

Súčasťou podnikania je každodenné rozhodovanie o maličkostiach. Aj pravidelné rozhodovanie o väčších a veľkých veciach.

Je možné, že urobíte niekedy chybu alebo aj nie. Kým to neskúsite nebudete vedieť.  

Je pravda, že človek sa učí na vlastných chybách. Aj keď presnejšie by bolo, že sa učí na vlastných skúsenostiach.

Či už sa rozhodnete pre prvú, druhú, tretiu ... možnosť, budú to skúsenosti, z ktorých sa poučíte

Niekedy je aj "neurobiť nič" možnosťou. Ak je to však výsledkom strachu a nie rozumných argumentov, je čas rozhodnúť sa. 

Stiahnite (a vytlačte) si pracovné listy. Napíšte si svoj zoznam kedy ste sa nevedeli rozhodnúť.

Utorok 21.5.2024

Dnešná úloha nadväzuje na včerajší zoznam vašich nerozhodných situácii. Dnes budete hľadať to, čo majú vaše nerozhodné situácie spoločné.

Tento proces vám pomôže lepšie pochopiť, čo stojí za vašou neschopnosťou rozhodnúť sa


DNEŠNÁ ÚLOHA

Zamyslite sa, čo mali spoločné vaše nerozhodné situácie. Bol to strach, nedostatok informácií alebo niečo iné?


Dôvody prečo cítite nerozhodnosť?

 • Strach
  Obava z možných negatívnych výsledkov alebo neúspechu. Bojíte sa, že urobíte chybu.
 • Nedostatok informácií
  Nemáte dostatok relevantných informácií, aby ste dokázali posúdiť možnosti.
 • Príliš veľa informácii
  Máte príliš veľa informácii z rôznych zdrojov. Neviete, ktorým dôverovať, ktoré sú relevantné pre vašu situáciu.
 • Nízka sebadôvera
  Nedostatok dôvery vo vlastné schopnosti správne sa rozhodovať.
 • Vonkajší tlak
  Snažíte sa vyhovieť rozdielnym názorom alebo požiadavkám ostatných.
 • Perfekcionizmus
  Túžba urobiť vždy "perfektné" rozhodnutie. Môže spôsobiť, že nespravíte žiadne rozhodnutie. Máte pocit, že iba jedna možnosť je "tá správna".

Riešenie príčin nerozhodnosti vedie k poklesu stresu a zvýšenej mentálnej pohode. Keď viete ako ovládnuť nerozhodnosť, ovládate aj svoj vlastný život a podnikanie.

Každé priradenie dôvodu k nerozhodnej situácii vám dáva moc prekonať prekážku, ktora bráni vášmu rozhodnutiu.

Nerozhodnosť nie je slabosť

Nerozhodnosť sama o sebe nie je znakom slabosti. 

Prvým krokom k zvládnutiu nerozhodnosti je uznať, že nerozhodnosť je prirodzená súčasť každého z nás.

Pojmite tento proces ako príležitosť pre osobný rast, nie ako súd.

Buďte k sebe úprimní, ale zároveň si zachovajte láskavý a podporný prístup. Pripomeňte si, že učenie a zlepšovanie sa je proces.

Prijatie a pochopenie vašich dôvodov pre nerozhodnosť vás posunie k sebavedomejšiemu ja.

Pokračujte v tomto procese a uvidíte, ako sa vaša schopnosť rozhodovať stane prirodzenejšou.

Ak si neviete spomenúť kedy ste nerozhodnosť cítili vy, pouvažujte kedy s nerozhodnosťou zápasil niekto z vášho okolia.

Aké boli podľa vás jeho/jej dôvody na nerozhodnosť? Videli ste následky nerozhodnosti v blízkej alebo vzialenejšej budúcnosti?

Pri iných ľuďoch ľahšie nachádzame príklady, ako u seba samých. 

Ako v úlohe postupovať?

 • 1
  Priraďte každej nerozhodnej situácii jeden dôvod
  Prejdite si zoznam situácií, kde ste cítili nerozhodnosť. Zamyslite sa nad tým, čo bolo hlavným dôvodom vašej nerozhodnosti.
 • 2
  Všetko si podrobne zapíšte
  Tieto zápisky vám poslúžia pri zlepšovaní vášho rozhodovania.
 • 3
  Vyhodnotenie vzorcov
  Všimnite si dôvody, ktoré sa opakujú. Toto vám pomôže pochopiť, kam potrebujete zamerať svoju pozornosť.

Streda 22.5.2024

Včera ste si rozdelili svoje nerozhodné situácie podľa dôvodov ich vzniku. Dnes vám ukážem viacero návodov ako môžete s nerozhodnosťou zatočiť.

Vyberte si ten alebo tie, ktoré zajtra použijete. V situáciách, kedy sa opäť nebudete vedieť rozhodnúť alebo v situáciách, kedy ste sa ešte nerozhodli.

Ak prišla nerozhodnosť okamžite a neviete si vybrať, pôjdete podľa poradia a postupne vyskúšajte všetky. Je to hľadanie správneho riešenia konkrétne pre vás, nemôžete urobiť chybu.


DNEŠNÁ ÚLOHA

Vyberte si jeden z návodov, ktorý zajtra alebo pri najbližšej nerozhodnej situácií použijete. 


Pre mňa je jednoduchšie nevybrať si žiadnu možnosť

Nerozhodnosť môže na prvý pohľad pôsobiť ako bezpečná cesta. Vyhýbate sa chybám, ktoré rozhodnutie môže spôsobiť.

Avšak dlhodobé dôsledky takéhoto prístupu sú ďaleko  problematickejšie.

Nerozhodnosť často vedie k strate vzácnych príležitostí. Či už ide o podnikanie, osobné vzťahy alebo iné životné rozhodnutia. Váhanie môže znamenať, že kým sa rozhodnete konať, príležitosti už nebudú.

Neschopnosť rozhodnúť sa môže výrazne ovplyvniť vaše sebavedomie.

Keď sa vyhýbate rozhodnutiam, vysiela to signál, že neveríte v schopnosť riadiť vlastný život.

Naopak, každé urobené rozhodnutie, aj to "neúspešné", posilňuje vašu sebadôveru. Pomáha vám cítiť väčšiu kontrolu nad vlastným životom.

Ľudia, ktorí aktívne robia rozhodnutia sú spokojnejší. Majú jasnejšiu predstavu o tom, kam smerujú a prečo. 

Preto, namiesto toho, aby ste nerobili nič, každý deň urobte aspoň jedno malé rozhodnutie.

Môže to byť niečo jednoduché. Výber nového miesta na obed alebo rozhodnutie čítať knihu namiesto sledovania televízie.

Postupne si vybudujete schopnosť rozhodovať sa. A uvidíte ako sa zlepší nielen vaše sebavedomie v podnikaní, ale aj celková kvalita života.

Vyberte si na začiatok jednu z možností alebo choďte po poradí pri každej nasledujúcej nerozhodnej situácií.

1. Zoznam plusov a mínusov

Táto klasická metóda vám pomôže objektívne posúdiť všetky možnosti.

Vytvorenie zoznamu za a proti pri každej možnosti vám poskytne prehľad o potenciálnych dôsledkoch vašich rozhodnutí.

Zároveň sa k svojmu zoznamu môžete vrátiť kedykoľvek v budúcnosti. Napríklad keď si nebudete istá či ste sa správne rozhodli.

2. Obmedzenie možností

Skúste obmedziť vaše možnosti na najzmysluplnejšie alebo najpravdepodobnejšie alternatívy. Tým zjednodušíte proces rozhodovania.

Ideálne na maximálne 2-3 možnosti. Následne si môžete napísať napríklad zoznam plusov a mínusov.

3. Vizualizácia úspešného výsledku

Strávte niekoľko minút vizualizáciou najlepšieho možného výsledku. Predstavte si, že vaše rozhodnutie viedlo k pozitívnym zmenám a úspechom.

Táto technika môže znížiť strach a zvýšiť vašu motiváciu konať. Vizualizácia úspechu tiež posilní vaše vnútorné presvedčenie, že ste schopní zvládnuť výzvy.

S pozitívnym naladením sa jednoduchšie rozhodnete, ktorá možnosť je vhodnejšia.

4. Odmietnutie perfekcionizmu

Uvedomte si, že čakať na „perfektné“ rozhodnutie je nereálne. Každé rozhodnutie nesie určité riziko, a nie vždy bude výsledok dokonalý.

Budujte svoje sebavedomie. Čím viac veríte vo svoje schopnosti, tým menej budete zaťažení nerozhodnosťou.

 

5. Stanovenie časového limitu na rozhodnutie

Dajte si deadline na rozhodnutie. Tým predídete nekonečnému premýšľaniu.

Napríklad použite pravidlo 5 sekúnd na prekonanie váhania a nerozhodnosti.

Keď sa objaví čas rozhodnutia, mali by ste do piatich sekúnd podniknúť akciu, ktorá vás posunie smerom k rozhodnutiu.

6. Experimentovanie

Niekedy je najlepšie jednoducho urobiť krok vpred a vidieť, čo sa stane. Malé experimenty poskytnú cenné lekcie a zmenšia strach z neznámeho.

Vybrané návody nie sú len teoretickým cvičením. Sú to nástroje, ktoré vám pomôžu prekonať váhanie a vďaka tomu otvoriť dvere k novým príležitostiam.

Aj keď sa môže zdať jednoduchšie nechať veci plávať, práve vaša schopnosť rozhodnúť sa vás posúva vpred. Dáva vám kontrolu nad vašim životom a podnikaním.

Štvrtok 23.5.2024

Včera ste si vybrali návod, dnes ho aplikujte na konkrétnu nerozhodnú situáciu

Je čas konať. Dnes urobíte rozhodnutie, ktoré ste doteraz odkladali. Nech už je to rozhodnutie veľké alebo malé. Prevezmite kontrolu nad vlastným životom a podnikaním.

Nie nemôžete nechať rozhodnutie na niekoho iného. Iba vy viete, čo je pre konkrétnu situáciu najlepšie

Aktívne sa rozhodnite v situácií, ktorú ste predtým nechali bez riešenia.

Tento krok môže znamenať začatie projektu, ktorý ste odkladali. Urobenie dôležitého telefonátu. Aj vyjadrenie pocitu alebo názoru, ktorý ste doteraz zadržiavali.


DNEŠNÁ ÚLOHA

Dnes urobte rozhodnutie, ktoré ste doteraz odkladali. A urobte prvý krok, ktorý po vašom rozhodnutí nasleduje.


Nechajte za sebou strach a neistotu. Máte v sebe silu rozhodnúť sa.

Toto je váš moment, aby ste premenili odkladanie na akciu. Vezmite rozhodnutie do svojich rúk a nechajte ho ožiť.

Tento krok je dôležitý nielen pre riešenie konkrétneho problému, ale aj pre posilnenie vašej celkovej schopnosti rozhodovať sa.

Každé odložené rozhodnutie znamená, že si nevážite vlastný čas

Pomáhajú vám motivačné výroky? Tu sú tie najlepšie:

1. "Nerozhodnosť je zlodej príležitosti." - Jim Rohn

2. "Nerozhodnosť môže viesť k horším následkom ako zlé rozhodnutie." - Arianna Huffington

3. "Neexistuje nič tak vyčerpávajúce ako nerozhodnosť, a nič také nebezpečné ako váhanie." - Benjamin Disraeli

4. "Rozhodnite sa. Aj zlé rozhodnutie je lepšie ako žiadne rozhodnutie." - Harvey Mackay

5. "Ak ste v dileme, urobte krok vpred." - Theodore Roosevelt

6. "Rozhodnutie sa stáva jednoduchším, keď vaša vôľa je silnejšia ako váš strach." - Anonym

7. "Nerozhodnosť je nočná mora, ktorú si vytvárame sami." - Mandy Hale

8. "Nerozhodnosť prináša so sebou väčšiu stratu ako chybné rozhodnutie." - Marcus Tullius Cicero

9. "Jediným spôsobom, ako sa zbaviť nerozhodnosti, je rozhodnúť sa. Tu a teraz, rozhodnite sa, že váš život je vo vašich rukách." - Keri Russell

10. "Svety sa menia, keď sa ľudia rozhodnú robiť rozhodnutia." - Wes Moore

Ktorý s vami najviac zarezonoval? Napíšte si ho do svojho denníka alebo na viditeľné miesto.

Piatok 24.5.2024

Gratulujem k vášmu včerajšiemu rozhodnutiu!

Dnes je čas zastaviť sa a zamyslieť sa. Účelom tejto úlohy je analyzovať váš proces rozhodovania. Vaše pocity počas a po rozhodnutí. Tiež akékoľvek okamžité výsledky alebo zmeny, ktoré ste si všimli.

Rozhodovanie sa môže niekedy zdať ako náročná úloha, ale je to dôležitý krok pri dosahovaní vašich cieľov. Dnešná úloha je venovaná zamysleniu sa nad týmto procesom. Táto sebareflexia je dôležitá pre vaše budúce rozhodovacie procesy.


DNEŠNÁ ÚLOHA

Zamyslite sa nad vašim rozhodovaním. Ako ste sa cítili? Čo vás postrčilo urobiť rozhodnutie?


Rozhodnutia formujú našu budúcnosť. Každé rozhodnutie otvára dvere novým príležitostiam a skúsenostiam. Dnes sa pozrite späť. A poďakujte si za svoju odvahu.

 • 1
  Zaznamenajte svoje myšlienky a pocity
  Napíšte si, ako ste sa cítili pred, počas a po rozhodnutí. Boli ste nervózni, vzrušení alebo možno prekvapení? Cítili ste úľavu?
 • 2
  Pozorujte výsledky
  Identifikujte akékoľvek okamžité výsledky vášho rozhodnutia. Aké zmeny nastali vo vašom živote alebo v konkrétnej situácii?

Dnešným zamyslením ste urobili krok k lepšiemu porozumeniu svojich rozhodovacích procesov. Použite tieto poznatky, aby ste v budúcnosti robili rozhodnutia s väčšou istotou. Nezabudnite, že každé rozhodnutie je príležitosťou na zlepšenie.

Čo sa vám podarilo tento týždeň?

 • Napísali ste si zoznam situácií, kde vás ovplyvnila vaša nerozhodnosť.
  Uvedomenie si, že nerozhodnosť vás ovplyvňuje je prvým krokom.
 • Nerozhodné situácie ste rozdelili podľa dôvodov ich vzniku.
  Prišli ste na príčiny prečo ste v konkrétnych situáciách cítili nerozhodnosť.
 • Naučili a vybrali ste si konkrétne techniky na prekonanie nerozhodnosti.
 • Urobili ste rozhodnutie v aktuálnej situácii.
  alebo v situácii, ktorú ste dlho odkladali.
 • Zaznamenali ste svoje pocity pred a po rozhodnutí.
  Tieto zápisky vám pomôžu pri ďalších nerozhodných situáciách.

↓↓↓ Teším sa na vás 4. týždeň. Začíname 27.5 ↓↓↓