MÁJOVÁ MOTIVAČNÁ VÝZVA

4. týždeň ( 27.-31.5.2024 )

Čaká nás posledný týždeň našej Májovej motivačnej výzvy.

Po troch týždňoch práce na prekonávaní strachu a nerozhodnosti, je čas zamerať sa na posilnenie vašej vnútornej motivácie a prekonanie lenivosti.

Tento týždeň je zameraný na identifikáciu toho, čo vás skutočne motivuje. Na vytvorenie návykov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele efektívnejšie.

Rovnako, ako predchádzajúce týždne, vás každý deň čaká jedna úloha. Cez víkend oddychujete alebo dobehnete to, čo ste nestihli.

Nezabudnite si stiahnuť pracovné listy pre tento týždeň. 

Pondelok 27.5.2024

Dnes budeme objavovať vaše najhlbšie vášne a túžby.

Každý z nás má jedinečné zdroje vnútornej motivácie. Vedú nás k tomu, aby sme každé ráno vstávali a pracovali na svojich cieľoch. Objavenie týchto zdrojov pomáha pri trvalom úspechu a spokojnosti. Keď viete, čo vás skutočne motivuje, môžete prekonať akúkoľvek prekážku a dosiahnuť to, po čom túžite

Venujte dnešný čas zamysleniu a napíšte si zoznam vecí, ktoré vás skutočne motivujú. Premýšľajte o svojich hodnotách, vášniach a dlhodobých cieľoch. Zamerajte sa na to, čo vás skutočne napĺňa a robí šťastným.


DNEŠNÁ ÚLOHA

Napíšte si zoznam vecí, ktoré vás naozaj motivujú. 


Rozdiel medzi dôvodmi prečo a motiváciou

Prvý deň našej výzvy ste si písali dôvody prečo. Pravdepodobne vám napadla otázka aký je medzi dôvodmi prečo a motiváciou rozdiel.

Dôvody prečo sú konkrétne dôvody prečo sa niečo rozhodnete urobiť. Prečo sa snažíte dosiahnuť určitý cieľ.

Sú to racionálne a logické odpovede na otázku, prečo konáte určitým spôsobom.

Dôvody prečo často vychádzajú z vonkajších faktorov, ako sú očakávania spoločnosti, rodiny, alebo pracovné požiadavky.

Motivácia je hlbší a emocionálnejší základ. Je to vnútorná sila, ktorá vás poháňa a inšpiruje k dosahovaniu cieľov a snov.

Motivácia vychádza z vašich osobných vášní, hodnot, túžob a snov. Veci, ktoré vás robia šťastnými a naplnenými. Keď robíte to, čo milujete.

Príklady dôvodov prečo:

 • Finančná nezávislosť
 • Flexibilita času
 • Rodinné záväzky
 • Zlepšenie životnej úrovne
 • Nezávislosť od šéfa

Príklady vnútornej motivácie:

 • Vášeň pre daný obor
 • Túžba po úspechu
 • Osobný rast
 • Vyjadrenie vlastnej kreativity
 • Osobnostný rast

Prečo je dobré poznať svoje motivácie

Poznanie vašich motivácií vám umožňuje lepšie porozumieť sebe samým. Zamerať sa na to, čo je pre vás dôležité a dosahovať vaše ciele s väčším odhodlaním a efektivitou.

Keď rozumiete vašim vnútorným motiváciám, môžete tieto znalosti využiť na zlepšenie rozhodovania. Všetko so všetkým súvisí.

Napríklad vašim dôvodom prečo podnikať je trávenie času s rodinou (vonkajší dôvod). Vašou vnútornou motiváciou je vyjadrenie vlastnej kreativity napríklad maľovaním (vnútorný dôvod).

Keď poznáte aj vonkajšie aj vnútorné dôvody ľahšie sa rozhodnete, ktorú ponuku prijať. Či budete pracovať z domu a pod. 

Vnútorná motivácia vám tiež poskytuje silu a vytrvalosť na prekonávanie prekážok. Žiadne podnikanie nie je bez prekážok a náročných chvíľ. Keď viete, že pracujete na niečom, čo vám robí radosť a zároveň vám umožňuje plniť vaše dôvody prečo, prekážky sa prekonávajú ľahšie.

Jasné pochopenie vnútorných motivácií vám umožňuje stanoviť si tiež realistické a dosiahnuteľné ciele.

Ako zistíte, čo vás motivuje?

 • 1
  Nájdite si miesto, kde vás nič nebude rušiť. Dôležité je, aby ste sa cítili pohodlne a uvoľnene.
 • 2
  Premýšľajte o momentoch vo svojom živote, keď ste sa cítili naozaj šťastne. Čo ste robili? Prečo ste sa cítili tak dobre?
 • 3
  Napíšte si veci, ktoré robíte radi vo voľnom čase. Čo vás baví a napĺňa, aj keď za to nedostávate odmenu? Premýšľajte o aktivitách, ktoré by ste robili aj keď by ste za to museli platiť vy.
 • 4
  Zaznamenajte si svoje základné hodnoty a presvedčenia. Čo je pre vás v živote najdôležitejšie? Je to rodina, zdravie, vzdelanie, sloboda, tvorivosť alebo niečo iné?
 • 5
  Zavrite oči a predstavte si svoj ideálny deň o päť alebo desať rokov. Kde ste? Čo robíte? Ako sa cítite?

Vaša vnútorná motivácia je tým, čo vás robí jedinečnými. 

Ak ste tak ešte neurobili, stiahnite (a vytlačte) si pracovné listy pre tento týždeň.

Utorok 28.5.2024

Počas uplynulých týždňov ste spoznali svoje dôvody prečo. Poznáte svoje vnútorné motivácie, naučili sa prekonávať strach, nerozhodnosť a vytvorili si zoznam odmien.

Teraz je čas všetky tieto poznatky využiť a premeniť ich na konkrétne ciele. Dnešná úloha je zameraná na určenie vašich krátkodobých a dlhodobých cieľov. Určíte si to, čo chcete dosiahnuť.


DNEŠNÁ ÚLOHA

Napíšte svoj zoznam krátkodobých a dlhodobých cieľov.


 • Krátkodobé ciele
  Zamerajte sa na ciele, ktoré chcete dosiahnuť v priebehu najbližších týždňov až mesiacov. Môže ísť o konkrétne projekty, úlohy alebo zlepšenia v krátkom časovom horizonte.
 • Dlhodobé ciele
  Premýšľajte o tom, čo chcete dosiahnuť v priebehu nasledujúcich rokov. Tieto ciele by mali byť veľké a ambiciózne, ale zároveň realistické a merateľné.

Ako určovať svoje ciele?

Svetovo najpopulárnejšia je metóda SMART. Táto metóda pomáha udržať vaše ciele jasné a realistické, čo zvyšuje šance na ich dosiahnutie.

Čo je metóda SMART?
SMART je akronym, ktorý znamená:

S - Specific (konkrétny)
M - Measurable (merateľný)
A - Achievable (dosiahnuteľný)
R - Relevant (relevantný)
T - Time-bound (časovo ohraničený)

Ako si písať ciele pomocou metódy SMART:

 • Konkrétny (Specific)
  Uistite sa, že váš cieľ je jasný a konkrétny, aby ste presne vedeli, čo chcete dosiahnuť. Odpovedzte na otázky: Čo chcem dosiahnuť? Prečo je tento cieľ dôležitý? Kto je do toho zapojený? Kde sa to bude odohrávať?
 • Merateľný (Measurable)
  Stanovte kritériá pre meranie pokroku, aby ste vedeli, kedy ste svoj cieľ dosiahli. Odpovedzte na otázky: Ako spoznám, že som dosiahol svoj cieľ? Aké ukazovatele použijem na sledovanie pokroku?
 • Dosiahnuteľný (Achievable)
  Uistite sa, že váš cieľ je realistický a dosiahnuteľný. Zároveň dostatočne ambiciózny. Odpovedzte na otázky: Je tento cieľ realistický vzhľadom na dostupné zdroje a obmedzenia? Mám potrebné schopnosti a nástroje na dosiahnutie tohto cieľa?
 • Relevantný (Relevant)
  Uistite sa, že váš cieľ je v súlade s vašimi hodnotami, dôvodmi prečo aj vnútornými motiváciami.
 • Časovo ohraničený (Time-bound)
  Stanovte si konkrétny čas na dosiahnutie cieľa.

Príklad:

 • Chcem zvýšiť mesačný predaj svojich šperkov o 20% za tri mesiace. Zlepším SEO svojho e-shopu a použijem cielené reklamy na sociálnych sieťach.
 • Chcem zvýšiť online hodnotenie zákazníkov svojej prevádzky z 4,0 na 4,8 hviezdičiek za šesť mesiacov. Zavediem program vernostných odmien, zlepším zákaznícky servis a zavediem pravidelné prieskumy spokojnosti.
 • Chcem získať aspoň 50 nových zákazníkov za dva mesiace. Budem spúšťať cielené reklamné kampane, ponúkať zľavy pre nových zákazníkov a využívať e-mailový marketing.

Ak neviete, čo chcete dosiahnuť o čo sa vlastne snažíte?

Stanovenie cieľov je v podstate hľadanie zmyslu. Bez cieľov by váš život bol len sledom náhodných udalostí. Bez jasného smerovania.

Ciele vám poskytujú orientáciu a zmysel, ktorý presahuje bežný každodenný život. Dávajú vám pocit smerovania a naplnenia. 

Hoci ciele poskytujú smer, je dôležité uvedomiť si, že samotná cesta k ich dosiahnutiu je často dôležitejšia. Na ceste za cieľmi sa učíte rastiete a meníte. Cesta vás formuje a dáva vám príležitosti na sebapoznanie a rozvoj. 

Ciele vychádzajú z vašich dôvodov prečo a vnútornej motivácie.

Stanovovanie cieľov je aktom slobody, ale zároveň prináša aj zodpovednosť. Sloboda stanovovať si ciele vám dáva možnosť utvárať svoj vlastný osud a smerovať život podľa vlastných predstáv.

No s touto slobodou prichádza aj zodpovednosť za vaše rozhodnutia a činy. Musíte prevziať plnú zodpovednosť za vaše životy. Stanovovanie cieľov vás núti premýšľať o dôsledkoch vašich rozhodnutí a prijímať zodpovednosť za vaše činy.

Ciele tiež umožňujú prekračovať vlastné hranice a dosahovať to, čo ste si nikdy nemysleli, že je možné. 

Cesta k dosiahnutiu vašich cieľov je rovnako dôležitá, ako samotný cieľ. Užite si každý krok. Učte sa z výziev a oslavujte svoje úspechy. S jasným cieľom a pevnou motiváciou môžete dosiahnuť všetko, čo si zaumienite.

Vaše ciele sú vašimi snami s termínmi. Stanovte si ich, pracujte na nich a uvidíte, ako sa stávajú realitou.

Streda 29.5.2024

Ak ste si doteraz všetky úlohy iba prečítali a ešte ste sa do žiadnej nepustili, dnešný deň je pre vás. Ideme prekonávať vašu lenivosť

Lenivosť môže byť významnou prekážkou v dosahovaní vašich cieľov. Lenivosť je niečo, s čím sa občas stretáva každý z nás. Kľúčom k úspechu je naučiť sa zvládnuť ju a nechať sa poháňať  vnútornou motiváciou. Táto úloha vám pomôže nájsť praktické stratégie na jej prekonanie.


DNEŠNÁ ÚLOHA

Dnes prekonajte svoju lenivosť. Vyberte si jednu až tri metódy, ktoré na prekonanie svojej lenivosti vyskúšate. 


Metódy na prekonanie lenivosti:

1. Rozdeľte veľké úlohy na menšie kroky

Rozdelenie veľkých úloh na menšie kroky ich robí zvládnuteľnejšími.

2. Vytvorte si rutinu a držte sa jej

Rutina vám pomáha vytvoriť návyk a automatizovať činnosti, čo znižuje tendenciu k lenivosti.

Naplánujte si svoj deň a stanovte si pevné časy na vykonávanie konkrétnych úloh

3. Eliminujte rušivé vplyvy

Rušivé vplyvy sú napríklad sociálne siete a iné neproduktívne aktivity, ktoré môžu brániť vašej produktivite.

Identifikujte, čo vás najviac rozptyľuje. Potom nájdite spôsoby, ako tieto rušivé vplyvy minimalizovať. Napríklad, vypnite notifikácie na mobilnom telefóne počas práce.

4. Nastavte si časový limit

Použite techniku Pomodoro – pracujte 25 minút, potom si dajte 5-minútovú prestávku. Po štyroch cykloch si dajte dlhšiu prestávku (15-30 minút).

5. Odmeňte sa 

Odmeny za splnenie úloh vám môžu poskytnúť dodatočnú motiváciu a udržať vás na správnej ceste.

Stanovte si malé odmeny za dosiahnutie menších cieľov a väčšie odmeny za splnenie dôležitých míľnikov.

Zoznam odmien už napísaný máte.

6. Začnite s najťažšou úlohou

Začiatok s najťažšou úlohou dňa (tzv. "eat the frog") vám pomôže prekonať pocit lenivosti a nastaviť produktívny tón na zvyšok dňa.

Každý deň identifikujte najťažšiu alebo najdôležitejšiu úlohu a začnite s ňou. Po jej dokončení sa budete cítiť motivovanejší a produktívnejší.

Lenivosť je ako ťažké závažie, ktoré vás brzdí na ceste k úspechu. Pamätajte, že cesta k úspechu je vybudovaná z malých každodenných víťazstiev. Aj víťaztiev nad vlastnou lenivosťou. 

Netradičné tipy na prekonanie lenivosti

Keď u vás bežné metódy na prekonanie lenivosti nezaberajú, je čas skúsiť niečo netradičné a špeciálne. 

1. 5 sekundové pravidlo

Keď pocítite nutkanie odložiť úlohu, okamžite začnite odpočítavať od 5 do 1. Po dokončení odpočítavania sa hneď pustite do činnosti, ktorú ste sa chystali odložiť. Tento náhly impulz vám pomôže prelomiť lenivosť a začať konať.

2. Hodina sily

Vyhraďte si každý deň jednu hodinu, počas ktorej sa budete venovať najťažším a najdôležitejším úlohám. Táto hodina by mala byť bez prerušenia a rušivých vplyvov. Najlepšie je vykonávať ju ráno, keď máte najviac energie.

3. Metóda "Gamifikácie"

Rozdeľte si svoje úlohy na menšie, dosiahnuteľné kroky a prideľte im bodové hodnoty. Nastavte si odmeny za dosiahnutie určitých bodov alebo míľnikov. Môžete tiež vytvoriť tabuľku výsledkov a súťažiť sami so sebou alebo s priateľmi.

4. Tajný pozorovateľ

Predstavte si, že vás pri práci pozoruje niekto, koho si vážite. Alebo že ste pod dohľadom kamery, ktorá zaznamenáva váš výkon. Toto mentálne cvičenie vám môže pomôcť sústrediť sa a zvýšiť vašu produktivitu. Budete sa snažiť urobiť čo najlepší dojem.

5. Náhodný budík

Nastavte si budík na náhodné časové intervaly počas dňa (napríklad 7, 13, 23 minút). Keď zazvoní, okamžite začnite pracovať na úlohe, ktorú máte naplánovanú. Tento prístup pridáva element prekvapenia a môže pomôcť prelomiť monotónnosť a lenivosť.

Prekonávanie lenivosti nie je jednorazový proces, ale neustála snaha zlepšovať sa. Dnešná úloha bola prvým krokom k tomu, aby ste sa naučili zvládať lenivosť a udržali si motiváciu na ceste k dosahovaniu svojich cieľov.

Pamätajte, že každý deň máte príležitosť začať znova a zlepšovať sa. 

Štvrtok 30.5.2024

Počas uplynulých týždňov ste sa stretli s množstvom rôznych návodov, cvičení a motivačných myšlienok. Pomohli vám prekonať strach, nerozhodnosť aj lenivosť.

Dnešná úloha je zameraná na rekapituláciu všetkých týchto užitočných nástrojov. Vypíšte si všetky návody, cvičenia a motivačné myšlienky, ktoré vám pomohli.

Budete mať prehľad o tom, čo u vás najlepšie fungovalo. A budete ich môcť jednoducho využívať aj v budúcnosti.


DNEŠNÁ ÚLOHA

Vypíšte si všetky návody, cvičenia a motivačné myšlienky, ktoré vám pomohli.


 • 1
  Prejdite si svoje poznámky
  Prelistujte si úlohy, svoje poznámky, pracovné listy a denník z posledných týždňov. Ktoré návody, cvičenia a motivačné myšlienky vám najviac pomohli?
 • 2
  Usporiadajte ich podľa seba
  Zapíšte si všetky tieto nástroje na jedno miesto, aby ste ich mali prehľadne usporiadané. Môžete ich rozdeliť aj do kategórií. Napríklad "Návody", "Cvičenia", "Motivačné myšlienky".
 • 3
  Zapíšte si ako vám pomohli
  Pri každom si zapíšte, prečo bol pre vás užitočný a ako vám pomohol. V budúcnosti určite využijete.
 • 4
  Nikam neschovávajte
  Uložte si tieto poznámky na miesto, kde ich budete mať ľahko prístupné. Napríklad na stôl, nástenku alebo do diáru.

Vypísaním na jedno miesto si vytvoríte cenný nástroj, ktorý vás bude podporovať aj po skončení výzvy. Tieto poznámky sa stanú vaším osobným motivačným sprievodcom.

Vždy, keď budete cítiť strach, nerozhodnosť, lenivosť alebo vám bude chýbať vnútorná motivácia nahliadnite. Určite nájdete rýchlu pomoc.

Piatok 31.5.2024

Gratulujem vám! Máte za sebou štyri týždne úloh. Niektoré ste možno zvládli ľahko, iné boli ťažšie. Bez ohľadu na to, aké boli vaše očakávania a čo ste zvládli zaslúžite si odmenu. Vyberte si odmenu zo svojho zoznamu odmien a vychutnajte si ju.

Dnešný deň je o oslave vašej odhodlanosti, úsilia a každého malého kroku, ktorý ste tento mesiac spravili.


DNEŠNÁ ÚLOHA

Odmeňte sa za celý mesiac bez ohľadu na to, aké "veľké" alebo "malé" úspechy ste dosiahli.


V živote nejde len o veľké úspechy. Dôležité sú malé kroky, ktoré vás vedú k vašim snom. Každý pokrok, nech je akýkoľvek malý, je dôkazom vášho odhodlania a vôle zlepšovať sa.

Nezáleží na tom, či ste dosiahli veľký cieľ alebo prekonali drobnú prekážku. Dôležité je, že ste sa pohli vpred

Odmena je viac než len potešenie

Odmena, ktorú si doprajete za svoje úsilie, je viac než len jednoduchým potešením. Je to uznanie vašej tvrdej práce a odhodlania.

V živote často prehliadame malé víťazstvá a úspechy. No práve tieto malé kroky nás vedú k veľkým cieľom

Okrem toho, odmena funguje ako silný motivátor pre ďalšie kroky. Keď si doprajete odmenu, aktivujete pozitívne emócie a posilňujete pozitívne návyky. Vaše podvedomie si pamätá tento príjemný pocit a bude vás povzbudzovať, aby ste pokračovali.

Týmto spôsobom vytvárate cyklus úspechu a motivácie. V ňom každá ďalšia odmena posilňuje vašu túžbu pokračovať. Tento cyklus vám pomôže prekonávať prekážky a udržať si vysokú úroveň odhodlania.

Napokon, odmena je aj spôsob, ako si vychutnať plody svojej práce. Pracovať tvrdo je dôležité, ale rovnako dôležité je aj užívať si chvíle oddychu a radosti. Odmena vám poskytuje príležitosť zrelaxovať a načerpať nové sily.

Pamätajte, že cesta k úspechu nie je len o neustálom úsilí. Je aj o vychutnávaní si každej chvíle, ktorá vás na tejto ceste stretne.

Čo sa vám podarilo tento týždeň?

 • Napísali ste si zoznam vecí, ktoré vás naozaj motivujú.
  Vnútorné radosti, vášne, hodnoty a sny.
 • Máte svoj zoznam krátkodobých aj dlhodobých cieľov.
  Viete čo chcete dosiahnuť.
 • Poznáte metódy na prekonanie lenivosti.
  Tie klasické aj netradičné.
 • Viete, čo vám najviac pomohlo.
  Máte svoje poznámky, zoznam návodov a motivačných myšlienok, ktoré vám najviac pomohli.
 • Vybrali ste si svoju odmenu
  Po celom mesiaci tvrdej práce si ju vychutnáte.

Zvládli ste to :)

Gratulujem vám k úspešnému dokončeniu Májovej motivačnej výzvy!

Počas uplynulých týždňov ste prekonávali strachy, zvládali nerozhodnosť a objavili svoje vnútorné motivácie. Tento proces bol o sebapoznaní, raste a budovaní pevných základov.

Nezastavujte sa. Vaša cesta tu nekončí. Všetko, čo ste sa naučili, sú cenné nástroje, ktoré vám pomôžu dosahovať vaše ciele. Pokračujte v každodennom praktizovaní. 

Pamätajte na svoje prečo a vnútorné motivácie. Vaše prečo a vnútorné motivácie sú palivom, ktoré vás poháňa vpred. Keď narazíte na prekážky alebo strácate motiváciu, spomeňte si na svoje dôvody. Prečo ste začali túto cestu? Čo vás skutočne motivuje? Tieto odpovede vám dodajú silu a odhodlanie prekonať akékoľvek výzvy.

Cesta k úspechu nie je vždy jednoduchá. No každý krok vás posúva bližšie k vašim cieľom. Keď sa cítite unavení alebo znechutení, nezabúdajte, že je to súčasť procesu. 

Máte v sebe všetko, čo potrebujete na dosiahnutie svojich snov. Ste schopní veľkých vecí a každý deň máte príležitosť preukázať si svoju silu a odhodlanie. Vaša cesta je unikátna a len vy máte moc ju formovať a meniť.

Ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto výzvy. Budem vám držať palce a teším sa na vaše ďalšie úspechy!