Obsah

O autorke ................................................................ 5

Na úvod .............................................................. 6

O Instagrame ......................................................... 7

Slovník pojmov ..................................................8

Založenie a úvodné nastavenie Instagram účtu ....... 9

Základné nastavenia .............................................. 11

Dôležité tlačidlá ........................................................ 13

Predstavte sa svetu ............................................... 16

Profilová fotografia ..................................................16

Životopis – kto ste a čo robíte v 150 znakoch .......... 17

Jediný link, ktorý funguje .................................... 19

Externé aplikácie ...................................................... 21

Základné typy príspevkov .................................... 22

Fotografie ................................................................ 22

 

Videá ...................................................................... 24

Popis k príspevku ............................................. 25

Hashtagy ................................................................. 27

Aké hashtagy a ako ich používať? .............................28

Prvý príspevok ......................................................... 31

Instagram príbehy ...................................................... 38

Ako začať ............................................................... 40

Otázky, ankety a kvíz ................................................ 41

Zdieľanie iných príbehov ..................................... 44

Ukladanie príbehov .................................................. 45

Komunikácia na Instagrame ................................... 46

Aké príspevky a príbehy uverejňovať? .................... 46

Príspevky, ktoré zvyšujú zapojenosť fanúšikov ...... 48

Všeobecné témy, ktoré môžete komunikovať kedykoľvek .. 49

Na čo nezabudnúť .......................................................... 34

Kúp 2 a 1 zdarma ....................................................... 35

Príklad komunikácie ............................................... 53

Komunikačné tipy .................................................... 54

Najpoužívanejšie stratégie na Instagrame ............ 58

Súťaže na Instagrame ............................................. 60

Spolupráca s influencermi ................................... 63

Ako spoznať úspešného influencera? ...................... 63

Ako si správne vybrať? ............................................. 66

Začiatok spolupráce ............................................. 67

Reklama na Instagrame ............................................ 69

Možnosti propagácie ............................................ 70

Publikum ............................................................. 71

Rozpočet, trvanie a platba ...................................... 72

Štatistiky ................................................................. 72

Instagramový algoritmus .................................... 74

Čo je instagramový algoritmus ............................... 74

3 možnosti komunikácie .................................... 46

Ako to funguje ......................................................... 48

Čo je hlavným cieľom Instagramu? ...................... 75

Ako podporiť hodnotenie algoritmu? ....................... 76

Ban od Instagramu ................................................ 76

Bezpečnosť účtu .................................................... 78

Koniec s Instagramom ............................................... 80

Najčastejšie chyby na Instagrame .............................. 82

Na záver ................................................................. 85