PRAVIDLÁ VIANOČNEJ SÚŤAŽE O KREATÍVNY BALÍČEK 

VÝHRA

3x balíček kreatívneho materiálu v hodnote 30 Eur . Do súťaže venoval usporiadateľ súťaže.

TRVANIE SÚŤAŽE

Od 11.12.2017 do 15.12.2017 - 12:00 hod.

KTO SA MÔŽE SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ?

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej alebo Českej republiky starší ako 18 rokov, prostredníctvom svojho osobného profilu na sociálnej sieti Facebook.com.

PODMIENKY ZARADENIA DO SÚŤAŽE

Do súťaže sa budú zaradené všetky komentáre uverejnené pod súťažným statusom na sociálnej sieti Facebook.com na Fan Page Somhandmadetvorca.sk.  

URČENIE A OZNÁMENIE VÝHERCOV

Výhercovia sa určia žrebovaním a názvy ich profilov, ktorými sa zapojili do súťaže oznámené na Facebook Fan Page Somhandmadetvorca v piatok 15.12.2017. Výhra bude zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu výhercu. Výherca zašle adresu usporiadateľovi súťaže emailom na petra@somhandmadetvorca.sk alebo správou cez sociálnu sieť Facebook.com z profilu, s ktorým sa výherca zapojil do súťaže. 

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Usporiadateľ bude na určenie víťazov pri žrebovaní pracovať s názvami osobných profilov zapojených do súťaže. Výhercovia usporiadateľovi oznámia svoje kontaktné údaje a adresy za účelom doručenia výhry. 

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

SomHandmadeTvorca.sk

PR DIZAJN s.r.o., SNP 60, 90201 Pezinok

IČO: 47 146 290

DIČ: 2023767295

PREHLÁSENIE

Spoločnosť PR dizajn s.r.o. prehlasuje, že spoločnosť Facebook Ireland Ltd. nema voči súťaži ani súťažiacim žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená touto spoločnosťou a nemá so súťažou žiadne prepojenie.

Usporiadateľ si, v prípade potreby, vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.