PRAVIDLÁ SÚŤAŽE S KUZELNO

VÝHRA

Dekorácia macramé listy. Do súťaže venovala značka Kuzelno.

TRVANIE SÚŤAŽE

Od 9.9.2020 do 16.9.2020 - 19:00 hod.

KTO SA MÔŽE SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ?

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej alebo Českej republiky starší ako 18 rokov, prostredníctvom svojho osobného profilu na sociálnej sieti Instagram. 

PODMIENKY ZARADENIA DO SÚŤAŽE

Do súťaže sa budú zaradené budú zaradený všetci, ktorí splnia súťažné podmienky. 

Podmienky súťaže:
1. sledujte @kuzelno
2. sledujte @som_handmade_tvorca
3. označte do komentára 1 kamarátku, ktorej by sa výhra mohla tiež páčiť.

OZNÁMENIE VÝHERCU

Výherca bude oznámený na Instagram profile Som handmade tvorca v stredu 16.9.2020. Výhra bude zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu výhercu. Výherca zašle adresu usporiadateľovi súťaže prostredníctvom správy z profilu, s ktorým sa výherca zapojil do súťaže. 

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

SomHandmadeTvorca.sk

PR DIZAJN s.r.o., SNP 60, 90201 Pezinok

IČO: 47 146 290

PREHLÁSENIE

Spoločnosť PR dizajn s.r.o. prehlasuje, že spoločnosť Facebook Ireland Ltd. nema voči súťaži žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená touto spoločnosťou a nemá so súťažou žiadne prepojenie.

Usporiadateľ si, v prípade potreby, vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.