Slobodný umelec, živnosť alebo s.r.o.?

Ak chcete svoje handmade výrobky predávať cez internet, na trhoch alebo v obchode mali by ste svoju činnosť legalizovať. Ale čo je výhodnejšie? Stať sa slobodným umelcom? Založiť si živnosť alebo prejsť priamo k s.r.o.? Nad touto otázkou ste sa už určite neraz zamýšľali.

Každá z foriem má svoje výhody aj nevýhody. Jedno však majú spoločné. Čakajú na vás administratívne a byrokratické prekážky, ktoré musíte prekonať. No nebojte sa! Aj keď na začiatku celý proces vyzerá desivo, krok po kroku ho určite zvládnete aj vy.

Postupy, ktoré opisujem v tomto článku sú všeobecné, aby ste si vytvorili prehľad, čo na vás čaká. U každého z vás však môže byť proces vybavovania trochu iný. Záleží najmä od toho či tvoríte popri inej práci, či sa handamde venujete naplno alebo ste napríklad na materskej dovolenke.

Plán na 2016

Najlepším postupom je overiť si svoju individuálnu situáciu na najbližšom živnostenskom alebo daňovom úrade. Čím viac informácií však budete mať predtým ako tam pôjdete, tým lepšie.

Slobodný umelec. Kto to je? Môžem sa ním stať aj ja?

Slobodný umelec patrí do osobitnej skupiny podnikateľov. Vykonáva tzv. slobodné povolanie a vzťahuje sa na neho Autorský zákon č. 185/2015 Z. z.

Slobodným umelcom sa môžete stať ak vyrábate originálne autorské diela.

Ide najmä o maľovanie obrazov. Do tejto kategórie spadá aj kresba, náčrt a skica. Za umelca ste považovaná aj keď sa venujete napríklad sochárstvukeramike, grafike, fotografií, móde (všetko od návrhu až po výrobu odevov, obuvi, kabeliek a šperkov). Ak vyrábate hračky, textílie alebo bižutériu nájdete sa v kategórií úžitkové dielo.

Najdôležitejšie je aby vaše umelecké dielo bolo pretvorenie vašich vlastných myšlienok do zmyslovo vnímateľnej podoby. To znamená, že váš výtvor musí byť vidieť, je ho možné chytiť alebo v prípade hudobných diel počuť.

plán 2016

Postup pri vybavovaní slobodného povolania:

Vaše kroky mali smerovať na najbližšiu pobočku Daňového úradu. Tam vám pridelia daňové identifikačné číslo DIČ. Budete ho používať pri podávaní daňového priznania.

Ak máte oprávnenie na slobodné povolanie vaša činnosť podlieha týmto zákonom:

  • zákon č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení
  • zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Živnosť

Živnosť môžete získať ak splníte 3 podmienky: vek minimálne 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Ak ich dodržíte, mali by ste si v prvom rade vybrať o akú živnosť máte záujem – akú činnosť chcete vykonávať.

Existujú 3 typy živností :

Voľné živnosti

Tieto môže vykonávať každý. Jednoducho si vyberiete činnosť, o ktorú máte záujem. Ďalšou možnosťou je, že si zvolíte vlastnú špecifickú živnosť. Tú ale musíte pomenovať tak, aby z nej bol jasný predmet vášho podnikania. Zoznam voľných živností nájdete tu ›››

Remeselné živnosti

Remeselnú živnosť môžete vykonávať, ak ste vyučený v danom odbore. Pri každej činnosti nájdete presne napísané, aké podmienky musíte spĺňať. Zoznam remeselných živností nájdete tu ›››

Viazané živnosti

Pri viazaných živnostiach musíte preukazovať odbornú spôsobilosť. Zoznam viazaných živností aj s podmienkami udelenia nájdete tu ›››

handmade

Ak nie ste vyučený v danom odbore odporúčam vám vybrať si niektorú z voľných živností. Zaujímavá by pre vás mohla byť napríklad textilná výroba, odevná výroba, výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, výroba výrobkov zo skla a ich úprava, keramická výroba, výroba hračiek a hier, výroba sviečok alebo výroba bižutérie a suvenírov.

Živnosť môžete získať 2 spôsobmi :

Prvým je, že osobne zájdete na Živnostenský úrad v mieste svojho bydliska alebo elektronickým ohlásením na stránke www.slovensko.sk.

Živnostenský úrad preskúma vašu žiadosť a ak je všetko v poriadku mal by vám vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Poplatky

Za jednu voľnú živnosť zaplatíte poplatok 5 eur, za viazanú živnosť je poplatok 15 eur. Ak sa rozhodnete ohlásiť živnosť elektronicky, voľnú živnosť budete mať zdarma a za viazanú živnosť zaplatíte polovičný poplatok.

Všetko čo potrebujete vedieť nájdete v Živnostenskom zákone platnom od 1.3.2016 ›››

S.r.o. výhody aj nevýhody

Spoločnosť s ručením obmedzením alebo s.r.o. je jednou z foriem, nad ktorou by ste pri legalizácií svojej tvorby mali pouvažovať.

Najväčšou výhodou spoločnosti s ručením obmedzením je ochrana vlastného majetku.

Pri s.r.o. neručíte svojím vlastným majetkom alebo majetkom svojho manžela či manželky. Pri prevádzkovaní živnosti naopak ručíte celým svojim osobným majetkom ( bytom, rodinným domom, autom, ale aj elektronikou či zariadením).

Tak ako vo všetkom existuje aj niekoľko nevýhod:

  • Drahšie a zložitejšie založenie.
  • Uhradenie daňovej licencie bez ohľadu na zisk.
  • Drahšia a náročnejšia likvidácia.
  • Vedenie podvojného účtovníctva.

Pri zakladaní s.r.o. sa oplatí pouvažovať nad využitím služieb sprostredkovateľa a založením spoločnosti na kľúč. Okrem úspory času máte záruku prípravy dokumentov právnikom a výhodnejšiu cenu, nakoľko sú všetky dokumenty zasielané elektronicky.

Pri podnikaní prostredníctvom s.r.o. sa riadite Obchodným zákonníkom platný od 18.3.2016 ›››

som handmade tvorca 2

Ako som písala vyššie je veľmi dôležité si pred prvou návštevou úradu naštudovať všetky možnosti. S pracovníčkou, ktorá vás bude mať na starosti sa vám bude ľahšie komunikovať a ušetríte veľa času.

Taktiež budete pripravená na všetko, čo vás čaká a neprekvapia vás žiadne výdavky a povinnosti.

Dôležité webové stránky:

Slovenská živnostenská komora : www.szk.sk

Živnostenský register : www.zrsr.sk

Obchodný register : www.orsr.sk

Finančná správa : www.financnasprava.sk

 

Petra Rusnáková - Som handmade tvorca
Milujem handmade tvorbu, fascinuje ma online marketing. A všetko robím s úsmevom na tvári.
Som autorkou ebooku Zarábajte online predajom handmade výrobkov >>> a ebooku zdarma 10 tipov, kde na internete predávať svoje handmade výrobky >>> vďaka ktorým sa handmade tvorcom darí úspešne predávať ich výrobky na internete.
Viac o mne sa dozviete tu >>>

Napísať mi môžete na petra@somhandmadetvorca.sk

Všetky informácie a novinky nájdete na facebooku >>>

Svoje výrobky môžete bezplatne propagovať v našej facebook skupine >>>
Sledujte ma na Instagrame >>>
Komentáre